April 27th, Chinese Ministry of Commerce approved mask vendors

Please make sure you are purchasing masks and arranging exports with the following mask suppliers ONLY.

序号
No.
生产企业
Company
统一社会信用代码
Uniform Social Credit Code
国外注册认证情况
Status of Certification / Authorization in Other Countires
1 上海大胜卫生用品制造有限公司
Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd.
913101176073783415 U.S. FDA EUA
2 瑞氪维尔工业科技(上海)有限公司
Raxwell Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
91310115MA1K496P6F U.S. FDA EUA
3 3M中国有限公司
3M Company
913100006072204056 U.S. FDA EUA
4 苏州世康防护用品有限公司
Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd
91320507569161589L U.S. FDA EUA
5 浙江圣泰婴童服饰有限公司
Zhejiang Shengtai Baby Products Co Ltd 
91330783MA2E9E7A7M U.S. FDA EUA
6 振德医疗用品股份有限公司
Zhende Medical Co., Ltd
91330600609661634M U.S. FDA EUA
7 诚德科技股份有限公司
Chengde Technology Co.
91330300145793048G U.S. FDA EUA
8 漳州蒙发利实业有限公司
Zhangzhou Easepal Industrial Corp.
913506007513745720 U.S. FDA EUA
9 江西赫耐特实业有限公司
Jiangxi Hornet Industrial Co. Ltd.
91360730056447207F U.S. FDA EUA
10 济南美康医疗卫生用品有限公司
Jinan Vhold Co., Ltd
913701007657522209 U.S. FDA EUA
11 青岛顺时医疗科技有限公司
Qingdao Orphila Medical Technology Co. Ltd.
913702035990204532 U.S. FDA EUA
12 日照三奇医疗卫生用品有限公司
Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd
91371100168371999W U.S. FDA EUA
13 山东爸爸的选择健康科技有限公司
Shandong Daddy’s Choice Health Science and Technology Co., Ltd 
91371424MA3CMWJW3C U.S. FDA EUA
14 山东圣泉新材料股份有限公司
Shandong Shengquan New Material Co., Ltd 
9137010061322092X6 U.S. FDA EUA
15 河南凤之凰实业股份有限公司
Henan Fengzhihuang Industrial Co., Ltd
91410100MA40Q1D44Y U.S. FDA EUA
16 郑州万神山卫材有限公司
Zhengzhou Wanshenshan Health care PPE Co., Ltd
91410183MA481BHH45 U.S. FDA EUA
17 郑州锐普医疗科技有限公司
Zhengzhou Ripe Medical Technology Co., Ltd
Zhengzhou Ruipu Medical Technology Co.,Ltd
91410184MA481F657Y U.S. FDA EUA
18 奥美医疗用品股份有限公司
Allmed 
9142058373914001XH U.S. FDA EUA
19 阳普医疗(湖南)有限公司
Improve Medical (Hunan) Co. Ltd. 
91431022068246381W U.S. FDA EUA
20 比亚迪精密制造有限公司
BYD Precision Manufacture Co. Ltd. 
91440300745160041D U.S. FDA EUA
21 惠州鼎智科技有限公司
CTT Co. Ltd.
91441300MA52G56T4B U.S. FDA EUA
22 东莞市华罡通讯科技有限公司
DongGuan HuaGang Communication Technology Co., Ltd
91441900MA4WA03H6G U.S. FDA EUA
23 广州爱音美有限公司
Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd
91440101MA5D5EKJ63 U.S. FDA EUA
24 广州市哈雷日用品有限公司
Guangzhou Harley Commodity Company Limited 
91440114076502373X U.S. FDA EUA
25 广州阳普医疗科技股份有限公司
Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd 
91440101618681696W U.S. FDA EUA
26 广州市南柒星无纺布有限公司
Guangzhou Nan Qi Xing Nonwoven Co. Ltd
91440113757763181B U.S. FDA EUA
27 广东省诺康医疗科技有限公司
Guangdong Nuokang Medical Technology Co., Ltd.
91441900MA54B7LE7K U.S. FDA EUA
28 广东至臻生物医药有限公司
Guangdong ZhiZhen Biological Medicine Co., Ltd
91440101MA5D2R2B5G U.S. FDA EUA
29 惠州市雷克兰士科技有限公司
Huizhou Lexuslance Technology Co. Ltd
91441300053799610K U.S. FDA EUA
30 韶关泰洁防护科技有限公司
Shauguan Taijie Protection Technology Co. Ltd. 
91440229MA54B8E51D U.S. FDA EUA
31 深圳市中明科技股份有限公司
Shenzhen Horb Technology Corp., Ltd
91440300727140629Y U.S. FDA EUA
32 稳健医疗用品股份有限公司
Winner Medical Co. Ltd.
91440300723009295R U.S. FDA EUA
33 重庆再升科技股份有限公司
Chongqing Zaisheng Technology Co.,Ltd
915001126635648352 U.S. FDA EUA
34 上海大胜卫生用品制造有限公司
Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd.
913101176073783415 NIOSH (N95)
35 上海港凯净化制品有限公司
Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd.
91310000607207999B NIOSH (N95)
36 苏州方天实业有限公司/盐城方天无纺制品有限公司
Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd.
913205087624492853 NIOSH (N95)
37 苏州世康防护用品有限公司
Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd.
91320507569161589L NIOSH (N95)
38 日照三奇医疗卫生用品有限公司
Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd.
91371100168371999W NIOSH (N95)
39 仙桃市中意安全防护用品有限公司
Xiantao Zhongyi Safety Protection Products Co., Ltd.
91429004616160854B NIOSH (N95)
40 广州市哈雷日用品有限公司
Guangzhou Harley Commodity Company Limited
91440114076502373X NIOSH (N95)
41 杭州三强安全防护用品有限公司
Hangzhou Sanqiang Safety Protection Products Co., Ltd.
9133011055793015XA CE
42 北京博辉瑞进生物科技有限公司
Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd
91110115596057832U CE
43 仙桃市通达无纺布制品有限公司
Xiantao Tongda NON-WOVEN Products Co., Ltd.
9142900472614592XD CE
44 东莞市先达医疗器械有限公司
Dongguan Xianda Medical Equipment Co.,Ltd.
91441900MA54B7M091 U.S. FDA EUA
45 东莞市海陆通实业有限公司
DONGGUAN ARUN INDUSRTIAL CO.,LTD
91441900668249033D U.S. FDA EUA
46 清远雷特科技发展有限公司
Qingyuan Leite Technology Development Co., Ltd.
91441802MA54CUP731 U.S. FDA EUA
47 广东康神医疗科技有限公司
Guangdong kangshen medical technology co.,ltd.
91441200572356635P CE
48 深圳市柏明胜医疗器械有限公司
Shenzhen Boomingshing Medical Device Co.Ltd.
91440300552122647A CE
49 深圳市华净科技有限公司
Shenzhen Cathay Clean Science and Technology Co.,LTD
91440300075836304G CE
50 英诺利科技(深圳)有限公司
Innonix TechnologiesSZCo.,Ltd
91440300094216119L NIOSH
51 苏州世康防护用品有限公司
Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Company, Ltd.
91320507569161589L CE
52 苏州世康防护用品有限公司
Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Company, Ltd.
91320507569161589L Australia
53 迈迪康医疗用品江苏有限公司
JIANGSUMEDPLUSNON-WOVEN MANUFACTURER CO., LTD. 
9132132306017773XJ CE
54 南通健安医用敷料有限公司
NANTONG JIANAN MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD
9132069177544634X9 CE
55 嘉兴君泰医用辅料有限公司
Juntech (Jiaxing) Healthcare Materials Co., Ltd
91330402563312825A U.S. FDA EUA
56 山东圣泉新材料股份有限公司
Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd
9137010061322092X6 CE
57 江苏亿茂滤材有限公司
Jiangsu Yimao Filter Media Co., Ltd
913213003311315233 U.S. FDA EUA
58 仙桃市宏成卫生用品有限责任公司
XIANTAO HONGCHENG HEALTH PRODUCTS CO.,LTD 
91429004707078653B CE
59 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司
Dongguan Sure_On Plastic & Fiber Products Co.,Ltd.
(持证公司: Makrite Industry, Inc.                       
91441900618106499B NIOSH
60 贝贝(东山)防护用品有限公司
BEIBEI(DONGSHAN)PROTECTIVESUPPLIESCO.,LTD
9135060061147351X5 U.S. FDA EUA
61 贵州博材医疗器械有限公司
Guizhou Bocai Medical Device Co.,Ltd.
91520302MA6JA1C9T U.S. FDA EUA
62 中天(中国)工业有限公司 AAB(CHINA)CO.,LTD 91350583777549414P U.S. FDA EUA